Forside 757X201
RoSy® konceptet utvikles av Sweco Pavement Consultants. Selskapet har fokus på optimalisering av drift- og vedlikehold av veie i Norge. Selskapet har samlet inn data om det norske vegnettet, og på bakgrunn av dette, gitt veiforvaltere råd innen optimal drift og vedlikehold i hele Norge.

Kunde hos oss

Kundehososs 256

Tjenester

Airportpms

RoSy produktene

Rosyproduktene 225