Penge 531

Hovedsiden

Velkommen til vår hjemmeside

​RoSy står for Road System og er et Road Asset Management System (RAMS).


Systemet beregner det økonomisk optimale veivedlikeholdet og samler alle veiopplysninger i en database.

Vi beregner de optimale tiltak for alle veiene, for denne sesong og mer end 10 år frem i tid.

Vi oppbygger en dynamisk veidatabase med PRI-Survey, både til drift og vedlikehold av ditt veinett. Databasen kan romme alle typer veier, fortau og stier.

RoSy har mange moduler, som er utviklet sammen med bl.a. norske kommuner.

I Norge bruker mange kommuner RoSy som optimeringsverktøy og veidatabase.

Vi har en support-telefon, hvor vi venter på din samtale:

Hovednummer: 2220 7066

Epost: pmcmail@sweco.no

 

Bookmark and Share
Penge 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

KONTAKT

Torill Finnerud
Torill Finnerud
Prosjektleder
+47 3361 1064
torill.finnerud@sweco.dk
 

BROSJYRE

RoSy BASE

RoSy PLAN

RoSy MAP

PRIMAX FWD/HWD PRIMA 100 LWD