About Us Rosy FWD HWD

Om oss

Om oss

Historikk
Sweco er ett av de ledende rådgivende ingeniørfirmaene i Europa. Vi leverer løsninger innen vei, vann, energi, samferdsel, transport, planlegging, prosjektering og design, alle med bæredyktighet som fundament og fellesnevner.

Sweco i Norge har løst problemstillinger med rådgivning til Norske veiforvaltere i over 30 år. Selskapets fokus har i denne perioden har vært optimalisering av drift- og vedlikeholdsoppgavene med henblikk på vei Norge. Selskapet har samlet inn data om det norske vegnettet, og på bakgrunn av dette, gitt veiforvaltere råd innen optimal drift og vedlikehold i hele Norge.

Gjør komplisert planlegging enkel
Drift og vedlikehold av veier er en av de tunge arbeidsoppgavene i kommunene. Sweco har verktøyet til å måle veienes tilstand, til å registrere veier og utstyr, og til å utarbeide optimale driftsplaner - til nytte for økonomien.

Swecos system heter RoSy og er et verktøy til registrering, administrering og drift av veier og utstyr, og dataene brukes blant annet til Pavement Management - med andre ord til at beregne, når og hvordan belegningen bør vedlikeholdes, så veiene fortsatt bevarer verdien og den valgte standard (PMS = Pavement Management System). 

Systemet omfatter også alt som hører til veiene. For eksempel fortau, skilt, G/S veier, veibelysning m.m. og kan derfor også brukes til Asset Management, dvs. til beregning av hvor vedlikeholds investering til det samlede veinett gjør mest nytte, og hvordan kommunen kan bevare verdien av anleggene i fremtiden.

Vi har teknologi og knowhow til å beregne de optimale belegninger og materialer, og vi kan måle veienes bæreevne ved hjelp av spesialutviklet falloddsmåler.

Vi har utviklet Pavement Management Systemet RoSy® PMS, som er implementert i mange norske og utenlandske vei administrasjoner, og som vedlikeholdes og utvikles i takt med tidens krav.

Siden 1967 har vi produsert og utviklet utstyr til måling av belegningers bæreevne (FWD, HWD og PRIMA 100 - den bærbare bæreevnemåleren).

Vi har også stor erfaring i å utarbeide anbudsmateriale, og gir deg som kunde ekspert råd innen fagområdene støymåling, funksjonskontrakter og partnering.

Sweco har supporttelefon – hvor vi er klar til å motta din henvendelse: 22 20 70 66

449Andfjellveien

Bookmark and Share