Nyheder3 531X150

Artikler

Artikler

Les artikler fra nyhetsbrev.

 • Bæreevnemåling
  Asfalt tåler et visst antall belastninger. Ved å beregne måledataene i RoSy, kan toleransen for ytterligere belastninger angis. På bakgrunn av falloddsmålinger kan det bl.a. beregnes om veien har bæreevne, til den angitte trafikkbelastning. (11-22-2013)
 • ROSY-brukerseminar 2012 i Reykjavik
  I 2012 legger vi årets brukerseminar til den Islandske hovedstad – hvor vulkaner og geotermisk aktivitet er den del av både historien og nåtiden. Svovellukten i dusjen venner man seg til og det Islandske gemytt & tempo minner mye om Skandinaviske forhold. (03-28-2012)
 • Pressemelding - Studie fra 2010
  Danske veier forfaller med ½ million - om dagen!! (06-15-2011)
 • Møt oss på kommunevegdagene i Tromsø
  Møt oss på Kommunevegdagene i Tromsø 22-24.mai er vi på plass på NKFs kommunevegdagene i Tromsø og du ønskes velkommen til vår stand. (05-09-2011)
 • Nedbrytning av de kommunale veiene
  RoSy® er et verktøy som hjelper til med å finne det OPTIMALE vedlikeholdet i din kommune. (01-13-2011)
 • RoSy system for registrering av tilstand og hendelser
  ROSY system for registrering av tilstand og hendelser (04-28-2010)
 • RoSy NG - NEXT GENERATION
  Nå er det like før våre demokunder, få RoSy NG til testing og så vil vi deretter ha en snakk med hver enkelt kommune – om når dere vil kobles på den nye generasjonen. (06-25-2009)
 • Etterslep på manglende veivedlikehold i din kommune
  Hei Vi kan i løpet av sommeren beregne det etterslep din kommune har på veinettet, tiltaksplaner for vedlikehold av hver veistrekning - og hvordan dere bruker budsjettet optimalt. (04-08-2009)
 • Kommuner taper millioner av veikapitalen
  Synliggjør verdien som ligger i veiene Dessverre taper ofte påkrevd vedlikehold av våre veier kampen om midlene. Dette fører til at store verdier daglig går tapt og at det løftet som til slutt må tas blir så uendelig mye tyngre enn det trenger å være. (10-19-2008)
 • Få mer vedlikehold for pengene med RoSy
  (10-19-2008)
 • Asfaltskole i Kolding
  Vi arrangerer asfaltskole i Kolding sammen med John fra Johnsen Asfalt. (10-16-2008)
 • Skoleveisanalyser - via Internettet
  Gjennomføring av skoleveisanalyser er ofte forbundet med mye tidsforbruk og papirarbeid for både kommune og de skoler, som deltar i analysen. (06-26-2008)
 • Carl Bro kjøpes av det hollandske firma GRONTMIJ
  Carl Bro Gruppen, som består av selskap i Danmark, Sverige og Storbritannia, vil bli en del av en større europeisk virksomhet. Navnet Carl Bro bibeholdes og den administrerende direktør for Gruppen, har blitt tilbudt en plass i Grontmij´s ledelse. (08-28-2006)
 • RoSy BUDSJETT
  RoSy Budget – nytt vindu til redigering av beregningsplaner. I RoSyBASE kan man nå importere planer fra RoSyPLAN. (08-14-2006)
 • Hvordan bruke REGISTERKONTROLLEN
  I RoSy BASE – kan du kjøre en registerkontroll. (08-14-2006)
 • Brukerseminar i Riga
  Det var 54 deltager som var med på våres årlige brukerseminar denne gangen og Riga ble valgt fordi det var billigere enn Stockholm. Vi hadde 1½ dagers faglig seminar og 1 dag til sightseeing, skyting og dans. (06-22-2006)
 • Støymåling i Norge
  Med en CPX-trailer kan Grontmij | Carl Bro tilby støymålinger på dine mest trafikkerte veier etter sommerferien 2006. (06-22-2006)
 • Bæreevnemåling fra Grontmij Carl Bro
  Bæreevne er en faktor vi etter hvert må ta hensyn til – også på det kommunale veinettet. Selv om det er mange veier som bare har blitt til, kreves det også at bæreevnen på disse veiene holder de 10 tonn pr. aksel som er en norsk standard. (06-22-2006)
 • Måleutstyr fra Grontmij Carl Bro
  FALLODDSMÅLERE – et instrument til å måle bæreevnen (06-22-2006)
 • Danske ingeniører hjelper verdens største fly med sikker landing
  Carl Bro Gruppen har som den første produsent i verden utviklet et avansert måleutstyr, som kan kontrollere landingsbanene for de nye kjempefly Airbus A380. (06-06-2006)
 • Er din kommune sykkelvennlig
  Det skal i Norge investeres 2,6 milliarder til sykkelstier… (04-03-2006)
 • Bråker Asfalten
  Vi opplever en stor pågang fra kommuner som vil ha målt støynivået på veier, og vi håper det er med til og forbedret forholdene til de som bor tett ved en trafikkert vei. (04-03-2006)
Bookmark and Share
Nyheder3 226X180