Nyheder4 531X150

Bæreevnemåling fra Grontmij Carl Bro

Bæreevne er en faktor vi etter hvert må ta hensyn til – også på det kommunale veinettet. Selv om det er mange veier som bare har blitt til, kreves det også at bæreevnen på disse veiene holder de 10 tonn pr. aksel som er en norsk standard.

​Vi kjenner fra svenske undersøkelser at det dessuten lastes langt tyngre enn tillatt
og dette er med på å ødelegge mange veier rundt i landet.

216 FwdtrailernedbojningNesten all trafikk kjører på kommunale veier – og hvis du ikke får sjekket at veiene har nok styrke til å bære denne trafikken, risikerer du at veiene bryter sammen.

Og siden bæreevneproblemene kommer nedenfra – er det ikke alltid lett å oppdage disse farene.

Her kan du lese mer om bæreevnemålinger...

Bookmark and Share
Nyheder4 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

SE OGSÅ

Nyheter

Tjenester