Nyheder4 531X150

Bæreevnemåling

Asfalt tåler et visst antall belastninger. Ved å beregne måledataene i RoSy, kan toleransen for ytterligere belastninger angis. På bakgrunn av falloddsmålinger kan det bl.a. beregnes om veien har bæreevne, til den angitte trafikkbelastning.

216 FwdtrailernedbojningVi bruker en falloddsmåler til å måle bæreevnen. Vi fabrikerer selv våre utstyr – de

såkalte FWD (Falling Weight Deflectometer) og har over 45 års erfaring både med målinger og utstyr.

Hvorfor skal du bæreevnemåle?
Ved å bæreevnemåle en vei, kan du finne ut av om veien kan bære den trafikk som kjører på veien. Det er viktig å ha fokus på den tunge trafikken, da en fyllt lastebil tilsvarer belastningen av 10.000 personbiler. Det trengs kun 1 tung lastebil for å ødlegge veien.

Når bør du bæreevnemåle?
Det er smart å bæreevnemåle en vei, før den skal asfalteres – for å finne forsterkningsbehovet. Ved å måle veien, kan vi beregne om den tykkelsen du har tenkt å legge, er for mye eller for lite. Asfalten må bare være varmere enn 5 grader, så vi kan måle fra vår til høst.

Hvilke veier bør bæreevnemåles?
Vi anbefaler, at du måler Industriveier og bussruter som det primære. Veier hvor det kjører tung trafikk. Det kan også være en ide og måle på grusveiene, hvis dere skal legge asfalt på disse. Da kan vi dimensjon-ere hvor tykt asfaltlag det bør legges.

Hva er gevinsten med å bæreevnemåle?
En bæreevnemåling kan gi mange opplysninger. Du kan få en veis restbrukstid, hvis dere ikke legger ny asfalt. Du får vite hvor mye asfalt dere bør legge, for at veien skal bære den faktiske trafikk og bevare sin verdi lengst mulig. Du får vite det kritiske laget i en veikropp, samt hvor tung trafikk veien kan tåle – hvis det ikke forsterkes.
Så oppsummert kan vi si at gevinsten med å bæreevnemåle – er at dere får gjort de riktige ting – til rette tid.

Bookmark and Share
Nyheder4 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk