Nyheder 531X150

Bråker Asfalten

Vi opplever en stor pågang fra kommuner som vil ha målt støynivået på veier, og vi håper det er med til og forbedret forholdene til de som bor tett ved en trafikkert vei.

Men beslutningen om å forbedre støyplagene er jo i siste ende kommunenes og for mange kommuner, har det vært godt å få dokumentasjon både før og etter en utbedring.

Vi vil i Riga presentere en lydtest.

Prisene på å få målt belegnings støy er i år er 4.700 kr for oppstart i en ny kommune og deretter 7.400 kr/strekning. Vi kan komme i bestemte perioder – så hvis du allerede nå vet at du vil ha målt noen veier – vil det være en fordel om du tar kontakt med oss.

Trafikken stiger mye fra år til år – hele 10 % hvert år sier prognoser – og det vil si at det dette er et stigende problem som man skal være oppmerksom på. Vi bruker en CPX trailer og dere får også en vurdering av belegningene.

Bookmark and Share