Nyheder 531X150

Carl Bro kjøpes av det hollandske firma GRONTMIJ

Carl Bro Gruppen, som består av selskap i Danmark, Sverige og Storbritannia, vil bli en del av en større europeisk virksomhet. Navnet Carl Bro bibeholdes og den administrerende direktør for Gruppen, har blitt tilbudt en plass i Grontmij´s ledelse.

CarlbrologoGrontmijlogo

 

 

 

Det hollandske selskap Grontmij har underskrevet en avtale om kjøpet av 98,86 % av aksjene i Carl Bro as, som i dag er eiet av bl.a. Bure Equity (66 %) og LD (20 %). Kjøpsprisen, før korrigering av nettogjeld og basert på 100 % av aksjene i Carl Bro as, er 1.025 millioner kr. kontant pluss 400.000 nyutstedte Grontmij aksjer. Etter avslutningen av handelen vil mindretalls aksjonærer bli tilbudt å selge deres aksjer i Carl Bro mot kontant betaling.

Med ca. 720 millioner EUR i samlet omsetning og omkring 7.000 ansatte vil den nye virksomhet rangere som nummer fem blant Europas rådgivende ingeniørvirksomheter, målt i omsetning.

I dag har Carl Bro virksomheter i Danmark, Sverige og i Storbritannia/Irland, mens Grontmij har selskap i Holland, Belgia, Tyskland, Polen, Tsjekkia og Ungarn. De to firma supplerer derfor hverandre perfekt. Carl Bro er et sterkt brand/firmanavn, som det nye selskap ønsker å bevare.

”Under vårt eierskap har vi hatt fokus på restrukturering og turn-around av Carl Bro. Videre er firmaets markedsposisjon blitt styrket, og det har utviklet seg til et førende rådgivende ingeniørfirma med en god bunnlinje. Det er en god industriell logikk i denne handel, som vil skape muligheter for begge selskap for løpende optimering av deres ytelser. Sammen med Grontmij kan Carl Bro skape en plattform for fortsatt lønnsom vekst”, siger Bures administrerende direktør Mikael Nachemson.

”Salget viser, at strategien med fokus på lønnsomhet og konsolidering har været suksessfullt. Det er vår overbevisning, at handelen vil gi både Carl Bro og Grontmij god muligheter for å styrke deres markedsposisjon ytterligere og øke veksten”, siger Lars Tønnesen, partner i LD Equity.

Sylvo Thijsen, administrerende direktør for Grontmij sier:

“Jeg har fulgt Carl Bro tett i de seneste 5 år og har været imponert over den turn-around, de har oppnådd. Både kulturelt og forretningsmessig er det godt match mellom våre to selskap. Han tilføyer: ”Kombinasjonen Grontmij - Carl Bro vil være en win-win situasjon for både kunder og medarbeidere, da vi vil kunne kombinere viden og nettverk fra begge selskap for hele tiden å utvikle kompetanser og ytelser.”

Birgit Nørgaard, administrerende direktør i Carl Bro Gruppen, har blitt tilbudt en stilling i Grontmijs ledelse i tillegg til de nåværende ansvarsområder. Hun sier:

”Jeg ser denne kombinasjon av selskapene som en unik mulighet for Carl Bro, som med et slag blir en del av et sterkt Europeisk selskap. Grontmij og Carl Bro passer perfekt sammen. Likesom Carl Bro dekker Grontmij mange faglige disipliner, det er ingen geografiske overlapp og Grontmij har verdier, som er de samme som Carl Bros. Sammen vil vi kunne utnytte bredden og dybden i vår felles viden og erfaring til gagn for våre kunder på de enkelte markeder.”

Kjøpet er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene og generalforsamling i Grontmij

Grontmij ble grunnlagt i 1915. I 2005 hadde selskapet en omsetning på 441,5 millioner euro og 3.671 fulltidsansatte. Selskapet er børsnotert på Euronext i Amsterdam. Grontmij er en multidisiplinær rådgivende ingeniørvirksomhet med base i Holland, Tyskland, Belgia, Polen, Tsjekkia og Ungarn. Selskapet rådgiver innen for bygg & anlegg, miljø, vann, industri og energi.

Carl Bro ble grunnlagt i 1959. I 2005 hadde selskapet en omsetning på 275 millioner euro og 2.539 fulltidsansatte. Carl Bro er en multidisiplinær ingeniørvirksomhet med base i Danmark, Storbritannia, Irland, Sverige og Vietnam. Carl Bro utfører også mange internasjonale prosjekt i mange land rundt om i verden. Selskapet rådgiver innen for bygg & anlegg, miljø, vann, industri og energi.

Bookmark and Share
Nyheder 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk