Nyheder2 531X150

Danske ingeniører hjelper verdens største fly med sikker landing

Carl Bro Gruppen har som den første produsent i verden utviklet et avansert måleutstyr, som kan kontrollere landingsbanene for de nye kjempefly Airbus A380.

Utstyret er allerede solgt til den franske asfaltkonsern Colas, STAC sivil luftfartsverk i Frankrike og KHC (Korean Highway cooperation)

Danske ingeniører fra Carl Bro Gruppen kommer til å spille en vesentlig rolle i et av de mest ambisiøse flyprosjekt i flyingens historie, Airbus A380, som gikk på vingene tidligere i år. Som den første produsent i verden har Carl Bro Gruppen nemlig utviklet et system, som kan måle bæreevnen på de landingsbanene som skal motta det gigantiske fly.

Der stilles helt spesielle krav til de lufthavnene som i fremtiden skal kunne motta det 80 meter brede og 560.000 kg. tunge fly, som belaster landingsbanene med et trykk på over 30 tonns pr hjul. Derfor skal der investeres milliarder av kroner på de lufthavnene som inngår i planene for det nye fly bl.a. i Frankrike, Tyskland, England og Spania.

De første ordre i hus
”Det er et stort gjennombrudd for oss at vi som de første har kunnet lansere et måleutstyr, som kan simulere belastningen fra Airbus A380 og dermed vurdere den styrke, som er nødvendig for at landingsbaner og rullebaner kan godkjennes til Airbus A380,” forteller divisjonsdirektør Arne Buhl Petersen fra Carl Bro Gruppen.

”Utstyret kan bl.a. hjelpe asfaltentreprenører, rådgivnings-virksomheter og lufthavnene virkelig effektivt i deres prosjektering, etablering og vedlikehold av landings- og rullebanene, og mange virksomheter i Europa, Asia og Nord- Amerika har da også vist stor interesse for våres oppfinnelse. Den første store ordre er hentet hos Colas France, som med sine godt 100.000 ansatte er en av de førende asfaltentreprenører i verden. Colas skal bl.a. benyttes våres system til målinger i de franske lufthavnene, som blir hjemmebase for Airbus A380.”

Utvikling av kjent teknikk
Det nye utstyr er en videreutvikling av Carl Bro Gruppens falloddsteknikk, som i dag benyttes av mange norske kommuner i et overordnet system for, hvordan man styrer vedlikeholdet av de offentlige veiene mest effektivt og økonomisk. Ved utviklingen av et super fallodd og målrettet tilpasning av systemet kan det nå også benyttes til å simulere, de ekstreme belastninger fra verdens største fly.

Bookmark and Share
Nyheder2 226X180

SE OGSÅ

RoSy FWD