Nyheder1 531X150

Er din kommune sykkelvennlig

Det skal i Norge investeres 2,6 milliarder til sykkelstier…

I perioden 2006 – 2015 skal Veidirektoratet med hjelp av KS og Syklistenes Landsforening sette fokus på sykkelstier og målet er å gjøre disse tryggere og mer attraktive å benytte. Målsettingen er videre å øke sykkeltrafikken til å være 8 % av alle reisende.
Cykelstativ
Sundhet og sykling henger tett sammen. Den mosjon og porsjon frisk luft, som vi får ved å sykle, er godt for helsa. Når sykkelturen samtidig kombineres med et trafikalt behov, f.eks. sykling til arbeid eller skole, oppnår syklisten to fordeler på samme tid. De færre bilturene medfører samtidig færre miljømessige ulemper og påvirker dermed omgivelsene i en positiv retning. Hvis kommunen tilrettelegger sykkelstier/sykkelbaner og et nettverk av roder tar kommunen aktiv del av ansvaret man har for borgernes ved og vel. Mange norske kommuner har satt seg et mål om å være en god sykkel by/kommune og her har Carl Bro stor ekspertise da Danmark jo er sykkelparadis fremfor noe annet.

Det er mange ting man skal tenke over hvis dere skal gjøre kommunen mer sykkelvennlig og her er noen punkt som vi setter fokus på

  • Sykkel rute nett 
  • Sykkelparkering 
  • Drift og vedlikehold av sykkelarealer 
  • Trafikksikkerhet og trygghet 
  • Sykling til skoler 
  • Kommunikasjon og kampanjer
Bookmark and Share
Nyheder1 226X180

SE OGSÅ

Nyhetsbrev