Nyheder2 531X150

Hvordan bruke REGISTERKONTROLLEN

I RoSy BASE – kan du kjøre en registerkontroll.

​Det er en søking etter feil i databasen og du kan velge å kjøre kontroll på hele databasen – eller på et mindre område og helt ned til en vei.

Du finner Registerkontrollen ved å klikke på Moduler oppe i verktøyslinjen (se bildet).

Billede1 15

Og her kan du velge å kjøre kontrollen på hele databasen – ved å la * stå i alle felt og la haken stå på alle ting som skal kontrolleres.

Billede2 15

Eller du kan velge ett distrikt – og som her; bare kontrollere Hovedopplysningene og skadeopplysningene.

Her vil systemet bl.a. kontrollere om lengdene i de to vindu er like lange

Billede3 15

Og ved å trykke på START fremkommer en rapport på skjermen.

Her i eksemplet er Thorstadbakken lagt inn med feil lengder:
180 meter i Hovedopplysninger og 220 meter i Skadevinduet

En feil bør rettes for at databasen og beregningene skal bli riktige
En advarsel kan du leve med – uten at de gir større problemer. Men liker du at ting skal være korrekt, vil det være godt å rette advarslene også.

Billede5 15

Her er feilmeldingene:


1. Mangler helt/delvis bredde på skadestrekningen
2. Advarsel : Det mangler angivelse av kantsteinshøyden
3. Ikke trafikk til skadestrekningen
4. Damage No Pavement : Skadestrekning – ingen belegning
Og på neste side kan du lese hva feilmeldingene betyr..


Forklaring av feil & advarslene

1. Feil Mangler helt eller delvis bredder på skadestrekningen.
Det skyldes at skadestrekningen er 220 meter mot Hovedopplysningene er 180 meter. Kanskje de siste meterne er private – men som kommunen vedlikeholder? Sjekkes og rettes for at beregningen skal bli riktige.

Billede6 15

Billede6a 10

2. Advarsel
Det mangler kantsteinshøyde i skadevinduet – fordi det er registrert at det finnes kantstein på veiene med ikke satt inn noen høyde Bør sjekkes.
Typisk kommer denne feilmeldingen fordi det på oppmålingstidspunktet ikke var kantstein, men at det er kommet etter hvert.

Billede7 15

3. Feil Det mangler opplysninger om trafikkbelastningen. Dette MÅ legges inn!

Billede815

Det er grunnleggende viktig at det er trafikk på alle skadestrekningene i RoSy for at vi kan finne optimalt vedlikehold til en strekning. I denne sammenheng er ÅDT ikke så viktig som tyngden på trafikken SA 10. SA10 står for Standard Aksel 10 tonn, som er en Europeisk standard og 10 tonn er den tillatte vekt i Norge. (I Tyskland har man 11,5 tonn).

Hvis du har ÅDT tall, har vi et regneark som omregne ÅDT til SA10 og hvis du mangler trafikktall har VIACOUNT et telleapparat som vi kan anbefale. Ta kontakt med Arne Dag Nummedal på telefon 91 57 63 42 eller e-post : adn@euroskilt.no så kan han hjelpe deg.

4. Feil Det er skadedata på strekningen 0 – 220 meter men mangler opplysninger om belegningen fra 180 – 220 meter.

Billede9 10

Billede10 15

Hvis du vil prøve å kjøre en registrerkontroll og trenger litt hjelp, er det bare å ringe HOT-LINE : 22 20 70 66 eller ta kontakt med Antje – så kan hun bruke vår Netview og hjelpe deg på din skjerm.

Lykke til.

Bookmark and Share
Nyheder2 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

BROSJYRE

Hvordan bruke registerkontrollen?

SE OGSÅ

RoSy Koseptet

Nyheter