Nyheder 531X150

Måleutstyr fra Grontmij Carl Bro

FALLODDSMÅLERE – et instrument til å måle bæreevnen

Fra Kolding i Danmark har Grontmij | Carl Bro siden 1969 produsert falloddsmålere til hele verden. Vi er i dag – en av verdens største og kan som eneste produsent levere Bæreevnenutstyr som kan måle den nye Airbus A380.


Vi har mange små kommuner som kunder og her er PRIMA 100 - den bærbare

falloddsmåleren - er stor ”hit”. Med den kan du måle styrken i alle lag når det graves i veiene
og passe på at du får samme styrke i lagene, når det skal reetableres.

Mange baker Prima målinger inn i sin kravspesifikasjon og krever at man dokumenterer at det ikke er for mye/lite i forhold til resten av veien.

 

Her kan du lese mer om de utstyrene som Grontmij | Carl Bro producerer

Bookmark and Share
Nyheder 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

SE OGSÅ

Utstyr

Nyheter