Nyheder3 531X150

Nedbrytning av de kommunale veiene

RoSy® er et verktøy som hjelper til med å finne det OPTIMALE vedlikeholdet i din kommune.

Nedbrytning1Ikke bare finner vi den aller beste vedlikeholdet av veiene, men vi beregner også innenfor det budsjett du har til disposisjon, samt to ekstra budsjett, så dere kan se de ulike konsekvenser.

Vi beregner også et null budsjett; ”Hva skjer med veiene – hvis det ikke brukes penger neste år eller de neste 10 år?”


Hva kreves før dette kan bli en virkelighet?

 • Veinettet skal måles opp slik at korrekte areal finnes 
 • Vi tilstandsvurderer veiene og skaderegistrerer alle asfaltveiene 
 • Vi kan evt. bæreevnemåle veier – hvis mistanke om bæreevneproblem 
 • Vi setter opp systemet så det passer med de priser og produkter som dere har til ådighet 
 • Dere melder inn tyngden på trafikken - SA10 (Standard Aksel 10 tonn)
 • Vi beregner det optimale vedlikeholdet for ditt veinett 
 • Vi beregner hvordan du får mest igjen for ditt budsjett 
 • Vi beregner dynamisk veikapitalen 
 • Vi finner de veiene som er lavstandard 
 • Vi finner ”etterslepet”
 • Vi har en intelligent dynamisk veidatabase – PMS og Asset Management – alt i samme database = RoSy 
 • Her vises nedbrytningskurven for krakelering – på en by vei.

Nedbrytningsmodell2Vi vet alle at manglende vedlikehold ikke går i lengden - uansett hva det gjelder Skader utvikler seg normalt i begrenset omfang i starten og for noen skadetyper kan det gå 10 – 15 år før det skjer en vesentlig endring på skademengden. Men så kan kurven virkelig akselerere, og skyte fart, og man kan nesten fra måned til måned ser en forringelse.

Carl Bro beregner det optimale tidspunkt for vedlikehold for hver vei/strekning. Vi tar hensyn til ulike veiklasser og har stor fokus på tyngden på trafikken da denne er avgjørende for nedbrytningen. Vi registrerer 10 ulike skadetyper og i tillegg inkluderer vi resultat fra bæreevnemålinger. Dette gjør systemet helt unik og vi kan med stor sikkerhet si at vi er blant verdens beste – til nettopp dette.

I 20 land bruker ca. 350 kommuner RoSy som sitt prioriterte PMS (Pavement Management System) og RoSy er for lengst oversatt til norsk. Rundt 40 norske kommuner bruker RoSy.

Vi inngår typisk en 5 årsavtale, hvor vi står for oppdatering av skademengden, vi beregner årlig optimalt vedlikehold, samt skriver en politisk rapport om tilstanden på kommunens veier.

Gjesdal kommune sier: ”Vi har ikke råd til å la være”. Har du?

Kontakt oss: 22 20 70 66
Hanne W. Narvestad

 

Bookmark and Share
Nyheder3 226X180