Penge 531

Pressemelding - Studie fra 2010

Danske veier forfaller med ½ million - om dagen!!

3 år etter de danske kommuner overtok fylkesveiene, risikerer de nå å sette kvaliteten over styr. Det viser en representativ undersøkelse fra Grontmij A/S.
Det vil nå koste 2.200 millioner kroner - i året de neste 10 år, for å ta igjen etterslepet på det kommunale veinett, og en kartlegging av kommunene, viser ingen ytterligere finansiering. Situasjonen er så alvorlig at Grontmij A/S anbefaler å prioritere de beste veiene, i stedet for å lappe den allerede ødelagte.

Vei RosyI 2007 overtok kommunene ansvaret for lokale fylkesveier, som på det tidspunktet var i så god stand, at de første år var mulig å unngå langsiktig vedlikehold, uten at det umiddelfart kunne sees. Men ifølge nye beregninger fra Grontmij A/S betaler veiene nå prisen i form av stadig mer synlige skader.

"Den gamle fylkesveiene var i ganske god stand i 2007, men det varer jo ikke evig, og samtidig skal jo også det resterende veinettet vedlikeholdes. De kommunale besparelser vil derfor bli kostbare, fordi det er mye dyrere å reparere enn å vedlikeholde. Våre beregninger viser at det på landsplan nå vil koste rundt 2,2 milliarder kroner årlig i 10 år, for å fjerne det stadig voksende etterslep av vedlikehold” sier Jørn Riishede Kristiansen, markedssjef i Grontmij A/S.

Vei Rosy MiddelfartI alt 17 kommuner, som dekker 17,5 % av totale kommunale veinettet i Danmark, inngår i den nye undersøkelsen fra Grontmij A/S. De er representative for både geografisk fordeling og sammensetning av urbane veier og veier på landsbygda.

Resultatene viser at dagens budsjett for veivedlikehold, ikke engang er nok til å holde veien tilstanden på dagens standard. Samtidig ser det ikke ut til å være avsatt ekstra midler til veier, i de kommunale budsjett.

Grontmij A/S gjennomførte også sist år en undersøkelse for å kartlegge ytterligere kostnader og konsekvenser av en vinter som på grunn av mange runder med frysing og tining, var spesielt hard på danske veier. Den gang svarte 23 av 28 kommuner bredt representert fra hele landet nei til det ble satt av ekstra penger til veivedlikehold (se fakta nedenfor). Nå har vi i Danmark hatt to harde vintre som har gått hardt ut over veiene.

Redd det som reddes kan…
Situasjonen blir verre for hver dag uten skikkelig vedlikehold.
Grontmij A/Ss tall viser at regningen over det neste tiåret, for å eliminere etterslepet i løpet av de siste to årene, nå har vokst med ytterligere 3.5 milliarder danske kr.

Dårlige veier kan øke risikoen for ulykker på veiene. I en av de undersøkte kommunene var etterslep for å bringe veiene i stand, svimlende 250 000 kroner for hver kilometer kommunal veg. Gjennomsnittlig forfaller de danske veier akkurat nå med 500.000 kroner om dagen.

Uten avsatte midler og med den stramme kommuneøkonomien, blir det nødvendig å prioritere hardt i midlene til reparasjon og vedlikehold av veier.

"Det høres kanskje paradoksalt ut, men det er en god idé å konsentrere seg om vedlikehold av veiene som fremdeles er i rimelig forfatning, i stedet for å reparere på falleferdige veier.

De mest elendige veiene får det nemlig ikke særlig mye verre hvis de ligger ett år, men hvis vi ikke nå redder de veiene som har en rimelig tilstand og fortsatt i orden, blir de også totalt ødelagt," sier Jørn Riishede Kristiansen.

 

 

Fakta:

Undersøkelse fra Grontmij - av de danske kommuneveienes tilstand:

•17 kommuner dekket 17,5 prosent av det kommunale veinett i

Danmark

Geografisk representativ

• Representativ når det gjaldt fordeling mellom by veier og veier på

landet

• Etterslepet i vedlikehold av de danske kommune veiene er steget med 3,5 milliarder kroner over de siste to år

• Det vil nå koste 2,2 milliarder kroner om året i en periode på ti år, hvis

kommunene skal få bukt med etterslepet i vedlikeholdet

Grontmij undersøkte i begynnelsen av 2010, hvordan det stod til med

kommuneveiene og foretok både stikkprøver - og detaljundersøkelser av

konsekvensene av en hard vinter for de danske kommuneveiene:

• 28 kommuner dekket 33 prosent av det kommunale veinett i Danmark

• 43 % av kommunenes samlede drifts- og vedlikeholdsmidler

• 41 % av befolkningsgrunnlaget

• Geografisk representativ

• Representativ hva gjaldt fordeling mellom by veier og veier på landet

• 23 kommuner svarte, at det ikke var avsatt ekstra midler til

vedlikehold av veiene

• Vinteren 2009/2010 kostet kommunene ekstraordinært 1,5 milliarder

kr. Et beløp som vil øke gjennom de kommende år, da mange

kommuner ikke har fått gjenskapt det tapte, før nye vinter setter inn.

 

 ​

Bookmark and Share
Penge 226