Nyheder1 531X150

RoSy BUDSJETT

RoSy Budget – nytt vindu til redigering av beregningsplaner.
I RoSyBASE kan man nå importere planer fra RoSyPLAN.

​Disse beregnede planer kan tilrettes og brukes til f.eks. tilbudslister eller visualiseres via RoSyMAP. Modulen kan også brukes til planlegging av andre aktiviteter enn veivedlikehold

Billede1 15

Billede2 15

Heretter klikker du på
Andre Vinduer

Billede3 15

Billede4 10

Og så åpnes Budsjett vinduet inne i RoSy BASE
Det ser slik ut

Billede5 15

For å hente inn ditt importerte budsjett – er det enklest å bruke filter funksjonen.

Gå til Filter – Finn Budsjett – Dobbelt klikk på Betegnelse – Velg = og bruk til å hente ditt siste budsjett.

Billede6 15

Og klikk så på Liste igjen og her vises de veiene som er utvalgt til reprarasjon og belegning for dette budsjettet.

I dette eksemplet til 100.000 kr – er det 5 veier.

Ved å stå i budsjettvinduet og trykke F7 / F8 beveger du deg opp og ned av listen med de 5 veier.

Billede7 15

Skriv ut rapport på tiltakene og mengdene på disse veiene

Billede9 10   Billede8

Den mest brukte rapporten er den med detaljer.

Denne kan brukes til å ta med ut på veiene for å kontrollere mengde og hvor mye du egentlig vil ha repararert.
BudsjettDetalj rapporten :

Billede10 15

Her ser vi at budsjettet er 101.149 kr. Men kanskje er mengdene forskjellig fra det systemet har beregnet. Det kan skyldes at det er flere år siden det har vært skaderegistrert og fremskrivningene passer ikke med 100 % - så vi anbefaler å kontrollere om mengdene skal justeres.

Det vil være godt å ha denne listen ut til kontroll og kanskje viser det seg at i Myraveien er ikke kun er 1 m2 slaghull som skal repareres – med 7 m2.

Billede11 15

Her går jeg inn og retter mengden fra 1 m2 til 7 m2 og lagrer ved å trykke F5 og deretter bekrefter oppdateringen.

Billede12 15

Og vi kan se at på Myraveien – hvor det tidligere stod 400 kr – er det nå rettet til 2.800 kr for 7 m2.

Samlet sum er selvsagt også økt. Hvis du kun har 100.000 i budsjett – må det redusere andre steder.

Og kjører du ut en ny rapport vil du se at den også er rettet.

Billede13 15

Du kan også få ut navneliste med mengde med uten priser 
Eksportere budsjettet….

Billede14 15

Billede15 15

Når du får opp denne boksen:

Og her skal du ALLTID trykke på ikonet med prikker og her skrive
inn et beskrivende navn.

Billede16 15

F.eks. Anbudsdokument 2006 og trykk deretter på Save / Lagre

Nå lagres det tomme navnelister - en for hver vei, med de tiltak &
og mengder som du vil ha repr. eller asfaltert.

De finner du her : C:\RoSyWIN\DataPLAN + det navn du har gitt dokumentet.

Når du åpner dokumentet – vil de nederst se alle de veiene hvor det skal skje tiltak

Billede17 15

og jeg velger Myra veien

Billede18 15

Her kan jeg nå sende med alle veilistene.

Hadde jeg hatt stasjonering ville det komme automatisk.

Jeg vil enkelt kunne sende listene elektronisk til Entreprenør og likeledes motta de utfylte listene med priser.

Bookmark and Share
Nyheder1 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

BROSJYRE

Hvordan bruke RoSy BUDSJETT

SE OGSÅ

RoSy Koseptet

Nyheter