Skoleveisanalyser - via Internettet

Gjennomføring av skoleveisanalyser er ofte forbundet med mye tidsforbruk og papirarbeid for både kommune og de skoler, som deltar i analysen.

​For å gjøre denne prosess lettere, har Grontmij | Carl Bro utviklet en løsning til bruk på inter-nett, hvor elevene kan besvare spørreskjemaene samt tegne inn sin skolevei og de steder, de føler seg utrygge.

I modulen innsamles alle data digitalt, hvor ressurssforbruket og muligheten for feilinntasting minimeres.


Fordeler
Ved å la elevene utfylle spørreskjemaene via Internettet oppnås en rekke fordeler fremfor en tradisjonell papirbasert spørreskjema-undersøgelse. De mest umiddelbare fordelene er:

  • Kommunene skal ikke selv levere kartgrunnlag til undersøkelsen 
  • Kartmaterialet er alltid oppdatert og inneholder de fleste veiene og stiene 
  • Elevene tegner inn deres skoleruter direkte i et GIS-tema 
  • Respondenten digitaliserer selv sine besvarelser 
  • Risikoen for feilinntastinger minimeres 
  • Mulighet for å følge med i antallet av besvarelser (og dermed løpende påminne evt. skoler for manglende besvarelser) 
  • Kartet er zoomet inn og sentrert omkring den enkelte elevs bopel og skole 
  • Det er mer interessant for respondenten å delta i undersøkelsen

Tenker dere på å gjennomføre en skoleveisanalyse på en spennende måte - så kontakt oss.


Utvalgte referanser
Grontmij | Carl Bro har utarbeidet:

  • Trafikksikkerhetshandlingsplan med skoleveisanalyse for følgende kommuner: 

Ballerup, Ebeltoft, Haarby, Maribo, Rougsø, Sindal og Sydthy.

  • Skoleveisanalyser for følgende kommuner: 

Farum, Køge, Greve, Langebæk og Solrød

For mer informasjon, ta gjerne en snakk med Michael Aakjer Nielsen

Bookmark and Share

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

BROSJYRE

Skoleveisanalyser