Nyheder3 531X150

Støymåling i Norge

Med en CPX-trailer kan Grontmij | Carl Bro tilby støymålinger på dine mest trafikkerte veier etter sommerferien 2006.

Dette koster et visst beløp for oppstart i hver nye kommuner – og deretter en pris pr. vei < 2.000 meter, men pris nivået er ikke spesielt høyt.​

Det du selv kan være på utkikk etter er

  • At jevne overflater minsker vibrasjoner mellom dekk og overflate 
  • At mindre steinstørrelser minsker vibrasjonen 
  • At lydnivået maks bør ligge mellom 55 og 65 dB 
  • At porøse overflater absorberer støy 

Ved å få målt støyen kan du dokumentere og argumentere for at tiltak bør iverksettes hvis det er støyproblemer langs kommunens veier.


Her kan du lese mer om støymålingene

15Stoymaalingnorge

Bookmark and Share
Nyheder3 226X180

KONTAKT

Antje Hansen
Antje Hansen
Prosjektleder
+45 8228 1491
Antje.Hansen@sweco.dk
 

SE OGSÅ

Nyheter

Tjenester