Accients Road 531X150

RoSy ACCIDENT​

RoSy ACCIDENT​

Uhell er en del av trafikkbilde og RoSy Accident er verktøyet som brukes til analyse av uhell og planlegging av trafikksikkerhet.

RoSy ACCIDENT består av et antall felter hvor man kan registrere detaljer om uhell. Alternativt kan opplysninger fra andre registre importeres. Vi hjelper gjerne til med å importere andre data, til riktig felt i RoSy.

Registreringene kan deretter bearbeides i RoSy BASE og visualiseres i RoSy MAP. Dette gir en enestående mulighet for å se uhellene i kart, sammen med andre opplysninger om veiene. F.eks. skader på ulykkesveiene, opplysninger om manglende fortau eller hastighetsgrenser.

Modulen kan generere gode rapporter, som f.eks. hvor på veinettet uhellene har skjedd, hvilke type personskader eller hvilke værforhold som var tilknyttet uhellet.

15 Uhellrosy

Her er uhellene vist i kart – hvor filteret har vært uhell tilknyttet skolevei

Bookmark and Share
Accients Road 226X180

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

SE OGSÅ

RoSy Produktene