Meeting 531

RoSy Konseptet

RoSy Konseptet

Vil du forvaltet noe på en god måte, krever det både kunnskap, ettersyn og tiltak - så også med kommunens veinett. Hvis du velger RoSy konseptet får du

  • Et solid og dynamisk system til å lagre data om alle dine veier
  • En fast avtale om å oppdatere tilstanden på veinettet. Våre veiteknikere har både utstyr og erfaring, slik at arbeidet går raskere og blir registrert på en objektiv måte.
  • Dokumentasjon på det optimale vedlikeholdet, ut ifra ditt budsjett
  • Tiltaksliste med det som bør gjøres pr vei og skadestrekning i år
  • Tiltaksliste pr. produkt

Tiltak som du kan forvente de neste 10 år pr. vei med en kostnadsoversikt.

Beregnet veikapital og konsekvensanalyser med alternative budsjett

RoSy dataene kan vises i kommunens eget kart og med ArcGIS kan du bearbeide veidata direkte i kartet.

Ønsker du en demo, ta endelig kontakt med oss.

Bookmark and Share
Meeting 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

SE OGSÅ

RoSy produktene