Workingatcomputer 2 531X150

RoSy services

RoSy services

RoSy Services er modulen for organisering av driftsoppgaver. Systemet underbygger de administrative rutiner, i forbindelse med drift og vedlikehold av veinettet. Du oppretter de oppgavene som skal utføres, hvilket utstyr som skal/kan brukes, hvem som skal utføre oppgaven og tilslutt hvilke roder du kan velge imellom. Deretter linkes veiene til rodene

216 RosyserviceRoSy Services kan dekke både sommer- som vinteroppgaver.

  • Brøyteroder eller bortkjøring av snø
  • Feiing av gater eller rennesteiner
  • Tømming av sandfylte sluk
  • Klipping av rabatter og plener
  • Høvling av grusveier o.l.

Uansette om dere selv skal utføre oppgavene, eller de er satt ut til entreprenører, kreves det kontroll og oversikt. Flere kommuner velger bestiller/utfører roller og med RoSy Services vil du enkelt ha oversikt over hvem som er ansvarlig for hva, eller hvilke oppgaver som skjer på hvilke veier.

Alt som skal ut på anbud kan du definere i RoSy Services og har dere RoSy MAP kan du vedlegges et kart som viser de ulike rodene i ulike farger.

Bookmark and Share
Workingatcomputer 2 226X180

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

SE OGSÅ

RoSy Produktene