Rådgivning 531X150 Jpg

Tjenester

Tjenester

Sweco er p.t. en av de største rådgivende ingeniørfirma i Skandinavia.

Sweco løser bl.a. oppgaver som:

  • Oppmåling av veier 
  • Tilstandsregistrering av veier og vei-inventar 
  • Måling av bæreevne og belegningstykkelser 
  • Innlegging av data i RoSy BASE. 
  • Bilder av veinettet 
  • Fastsettelse av ulikt servicenivå på forskjellige veiklasser i RoSy
  • Beregninger av det optimale vedlikehold av veier 
  • Politiske rapporter

 

Bookmark and Share
Rådgivning 226X180

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk