PRIMAX FWD Measuring Trailer 531

Utstyr​

Utstyr​

FWD – Falling Weight Deflectometer


FWD – Falling Weight Deflectometer = Bæreevnemåler

S PRIMAX FWDEt Pavement Management System utfører økonomisk-teknisk optimering av veivedlikehold, bl.a. basert på data om vei tilstand, hvor falloddsmåling spiller en sentral rolle.

Asfalt tåler et visst antall belastninger. Ved å sammenholde og beregne eksisterende og nye måledata i RoSy, kan toleransen for ytterligere belastninger angis.

På bakgrunn av falloddsmålinger kan det beregnes om bæreevnen kan holde trafikkbelastningen som er angitt på en vei.

Falloddsmålinger brukes til beregning av restbrukstid, forsterkningsbehov og maksimal trafikkbelastning.

 

Bookmark and Share
PRIMAX FWD Measuring Trailer 226

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

BROSJYRE

PRIMAX bæreevnemålere

SE OGSÅ

RoSy FWD