PRIMA100 531X150

PRIMA 100​

Bruk av PRIMA 100​

216PEPRIMA226Veibyggning:
Kontroll av underlaget ved oppbygging av veier. Både når dette består av (bunn)sand, stabilgrus, gjenknust betong, slagg og knust fjell. Ved gjenknust betong, slagg og knust fjell kan isotop måling og Proctor ikke benyttes, så her er PRIMA100 opplagt, da Statisk Platebelastning medfører vesentlig større omkostninger.

Standplasser, p-plasser, terminaler mm.:
Kontroll av underlagets oppbygging for plasser og standplasser til industribygninger, fraktsentraler, lagerbygninger, P-plasser, ved havneterminaler mm.

Industrigulv:
Kontroll av underlagets oppbygging før utlegging av betong - eller asfaltgulv i industribygninger, lagerbygninger.

I de tre ovenstående tilfeller har byggherre/rådgiver tall for E-modul, som skal kontrolleres, fordi E-modulene er grunnlag for prosjekteringen.

Oppgravninger:
Ved oppgravninger og retablering i veiareal mm. fastlegges E-moduler under utgravning, og sørger for at det ved retablering komprimeres opp til ≥ samme modul. Hermed unngås etter-følgende differenssetninger.

Oppbyggning av midlertidige veier f.eks. for tømmertransport og anleggoppgaver:
I situasjoner hvor det skal oppbygges midlertidige veier til tung last for eks. tømmertranspor-ter. Bæreevne kontrolleres under oppbygging. ”Noen” i Skogbruksorganisasjonene kjenner krav til moduler. (I Sverige er det f.eks. Skogforsk i Uppsala). Dette til bruk i riktig høy belastningsklasse.

Midlertidige veier som utnytter dyp frost (tele) f.eks. for tømmertransport:

Med minifalloddet kan det kontrolleres om opptining - neden fra eller oven fra - blir kritisk, slik at tilstrekkelig bæreevne forsvinner.


Bemerk:
I de aller fleste tilfeller, er det mer relevant å måle E-moduler frem for å måle komprimeringsgrad. Altså mer relevant å bruke fallodd enn å bruke isotopmålinger og Proctor. Men det har ikke vært et brukervennlig utstyr til måling av E-modul før PRIMA100.

PRIMA100 er raskere enn isotop og Proctor. Isotop og PRIMA100 er tilnærmelsesvis like raske i felten, men det går minimum et halvt døgn før Proctor resultatene er klare.

oppbygginger med bruk av geonett til forsterkning av underlag, kan det ettervises, om bruken av geonettet har den forventede effekt.

Bookmark and Share
PRIMA100 226X180

KONTAKT

Morthen Heggestad
Morthen Heggestad
Key Account Manager
+47 9156 5800
morthen.heggestad@sweco.dk
 

BROSJYRE

PRIMA 100 bæreevnemåler

SE OGSÅ

Tjenester